L'associació

La Bastida neix sota la premissa bàsica de considerar l’habitatge com un dret i no com una mercaderia. Davant dels estralls que causa l’especulació, el model cooperatiu és una alternativa que pot proporcionar estabilitat econòmica i personal entre la gent que no té el seu habitatge en propietat i que està a la mercè dels augments desregulats del mercat de lloguer.

Els motius que han empès al col·lectiu que conforma La Bastida a crear l’associació, però, no son només econòmics. El nostre ideari contempla un model de convivència on les persones son el centre d’interès i l’ajuda mútua una manera de viure. La voluntat del col·lectiu, a més, és també d’obrir-nos a la vila, ja sigui participant activament de la seva vida social, com cedint o llogant alguns dels espais d’ús comunitari que pugui tenir l’edifici.

La Bastida ens proposem anar més enllà de les nostres parets i col·laborar activament perquè puguin aparèixer altres iniciatives semblants i el model de cooperativa d’habitatge esdevingui una alternativa clara en el nostre entorn.