Comunicat en referència a les declaracions de la regidora d’habitatge, Lourdes Sánchez

L’Associació La Bastida, creada el 2018 a Vilafranca del Penedès, agrupa un grup divers i heterogeni de persones de la vila que creiem en el model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús com alternativa al que ens ofereix el mercat, l’habitatge de propietat privada, i tenim l’objectiu comú d’esdevenir una cooperativa d’habitatge a la nostra vila, compartint espais comuns i comunitaris que dóna sentit a aquest tipus d’habitatge.

La nostra associació està formada per un grup de famílies intergeneracionals, amb diferents contextos i realitats, perfils professionals, però amb el mateix objectiu de posar en pràctica un model de propietat col·lectiva amb funcionament cooperatiu i comunitari que ens permeti recuperar la sobirania residencial, situant l’habitatge com un dret i no com a mercaderia.

Des dels nostres inicis, l’associació ha treballat per tal de fer possible aquest projecte a la vila, considerem que hem estat una entitat molt activa al municipi organitzant diferents xerrades, actes, presentacions, participant en actes públics i oberts, presents als mitjans locals i comarcals, etc. sempre amb la voluntat de donar a conèixer aquest model d’habitatge alternatiu a la propietat privada, compra i lloguer, a la població de Vilafranca.

El passat dijous 16 de febrer, la regidora d’habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Lourdes Sánchez, va fer unes declaracions que ens han sorprès de manera negativa. Amb l’agreujant que les declaracions es van fer minuts abans del debat sobre la situació de l’habitatge a Vilafranca organitzat per La Bastida, Lourdes Sánchez va obviar la nostra presència, la nostra feina i el nostre esforç, i va insinuar la voluntar de fer una adjudicació directa a una «cooperativa de prestigi»:

Per aquest motiu, fem el següent comunicat:

Malgrat que des dels inicis de l’associació hem mostrat el nostre interès per col·laborar i treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Vilafranca per poder tirar endavant amb èxit una iniciativa d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a la vila,

Malgrat hem posat a l’abast de l’Ajuntament el nostre treball, coneixement, expertesa, experiència, voluntat i implicació, sempre de forma voluntària perquè l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús sigui una realitat a la vila,

Malgrat hem estat en contacte amb l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, concretament amb les regidories d’Urbanisme i Habitatge, per fer conèixer aquest model, visitar experiències i bones pràctiques d’altres municipis pioners de Catalunya,

Malgrat hem informat dels diferents recursos públics que l’Ajuntament tenia al seu abast, aportant idees sobre possibles maneres d’executar el primer projecte d’habitatge cooperatiu a Vilafranca del Penedès. Una tasca complexa, en primer lloc perquè les polítiques d’habitatge desenvolupades en els darrers anys no han prioritzat models d’accés a l’habitatge alternatius a la compra i al lloguer, i en segon lloc per la lentitud de l’administració que s’ha demostrat força incapaç d’accelerar els processos.

Malgrat vam ser part implicada per tal de que l’ajuntament presentés projectes per poder optar a recursos com són els Next Generation,

Malgrat tot l’esmentat anteriorment, l’actual regidora d’habitatge Lourdes Sànchez ha fet unes declaracions públiques als mitjans de comunicació (el mateix dia del debat polític organitzat per la Bastida, el dijous 16 de febrer) en les quals comunica que Sostre Cívic té interès en construir a Vilafranca i aportar el cofinançament per la promoció d’habitatge cooperatiu. A més, l’Ajuntament estudia licitar el projecte mitjançant adjudicació directa ja que Sostre Cívic pot exercir com a promotora social i és considerada, per la mateixa regidora, una cooperativa de “reconegut prestigi”.

Aquestes declaracions ens han generat gran sorpresa i malestar. Des de la Bastida hem realitzat una feina constant des dels inicis, que no s’ha tingut en compte en cap moment, no se’ns ha informat ni per canals propis ni oficials la magnitud d’aquesta notícia, no respon al treball previ realitzat per l’associació, no se’ns té en compte com a grup llavor local.

Cal recordar que perquè una cooperativa d’habitatge en cessió d’ús tiri endavant cal una entitat interessada en construir sí, un finançament sí, però el més important són uns socis i sòcies usuàries de l’habitatge que donen sentit a aquest model.

Un grup impulsor i promotor amb interessos compartits i visió comuna per aquest tipus d’habitatge i convivència. Precisament es tracta d’un model que necessita la participació activa i compromesa dels usuaris i usuàries i dels veïns i les veïnes. Els habitatges es construeixen segons les necessitats d’aquests/es i segons el que decideixin (en els òrgans participatius i democràtics corresponents a les cooperatives) els usuaris i usuàries de la cooperativa.

Des de La Bastida, reivindiquem el nostre paper com a entitat impulsora local de l’habitatge cooperatiu a Vilafranca.

LA BASTIDA
Vilafranca del Penedès, 21 de febrer de 2023